Bc. Eliška Zemanová

Bakalářská práce

Zabezpečení bezdrátového přístupu k regionální síti.

Securing wireless access to the regional network
Anotace:
Tato práce bude sloužit lidem pro pochopení bezdrátového přístupu, bezdrátové komunikaci, bezdrátového připojení a měla by pomoci úspěšně zabezpečit bezdrátový přístup k internetu.
Abstract:
This work will serve people to understand wireless access, wireless communications, wireless, and should help to successfully secure wireless access to the internet.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zemanová, Eliška. Zabezpečení bezdrátového přístupu k regionální síti.. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní