Bc. Gabriela Zdařilová

Master's thesis

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon v MSP

Motivational Tools and their Impact on Work Performance in SME
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problém motivačních nástrojů a toho, jaký je vliv optimálně nastaveného systému motivací na pracovní výkon zaměstnanců v malých a středních podnicích. Téma motivace je v rámci personalistiky stěžejním, protože kvalitní a spokojení zaměstnanci odvádí bezchybný výkon, pracují kreativně a jsou loajální. Právě takoví zaměstnanci jsou základem pro trvale udržitelný růst podniku …more
Abstract:
The diploma thesis is focused on the issue of the motivational tools and the influence of the optimally motivation system set up on work performance of employees in small and medium-sized enterprises. The topic of motivation is crucial in the field of human resources, because high quality and satisfied employees do flawless performance, work creatively and are loyal. Such employees are the basis for …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní