Bc. Radka Klimíčková

Bakalářská práce

Fairy Tale Tradition in Neil Gaiman's Children's Books

Fairy Tale Tradition in Neil Gaiman's Children's Books
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rozborem pohádkové tradice v dílech Koralina a Kniha hřbitova spisovatele Neila Gaimana. Cílem práce je demonstrovat odkaz pohádkových motivů, dějových prvků a obraznosti v současné dětské literatuře tohoto autora.
Abstract:
This bachelor thesis focuses on a fairy tale tradition in Neil Gaiman’s Coraline and The Graveyard Book. The objective is to demonstrate the legacy of fairy tale motifs, plot devices and imagery in contemporary children’s literature of Neil Gaiman.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.