Mgr. Alena Korábová

Advanced ('rigorózní') thesis

Sexuálně násilné trestné činy - vývoj právní úpravy na našem území

Sexually violent crimes - the development of legal regulations in our territory
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá právním vývojem sexuálně násilných trestných činů na našem území. Primární zaměření práce tkví v úpravě trestného činu znásilnění a trestného činu pohlavního zneužívání, avšak mimo uvedené se práce na určitých místech zmiňuje také o právní úpravě dalších trestných činů, které se řadily do kategorie sexuální trestné činy. Jedná se zejména například o trestný čin pohlavní-ho …more
Abstract:
The Rigorosum thesis deals with the legal development of sexually violent crimes in our territory. The primary focus of the thesis lies in the regulation of the crime of rape and the crime of sexual abuse, but in addition to the above, in some places the thesis also mentions the legal regulation of other crimes, which fell under the category of sexual crimes. In particular, for example the crime of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 12. 2020
  • Reader: JUDr. Mgr. Martin Cempírek, Ph.D., doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law