Bc. Barbora Měrková

Diplomová práce

Problematika násilných a sexuálně motivovaných trestných činů - jejich obětí, pachatelů a forem pomoci

The Issue of Violent and Sexual Crimes - their Victims, Perpetrators and Forms of Help
Anotace:
V teoretické práci se věnuji obětem trestné činnosti. Především zde popisuji problematiku trestné činnosti, se zaměřením na násilné a sexuálně motivované trestné činy. Dále se zabývám důsledky těchto činů na oběti, viktimizací, a mimo to také osobností pachatele. Dané téma jsem propojila s problémem týrání a sexuálního zneužívání v dětství, jejichž následky mají vliv i v dospělém věku. Výzkumná část …více
Abstract:
The theoretical part of this thesis is devoted to the victims of crime. Mainly, the issue of criminality is described, with a focus on violent and sexual crimes. It also deals with consequences of these acts on victims, the process of victimization, as well as with the personality of the criminal and more. This theme has been connected with the issue of bullying and childhood sexual abuse, which can …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Měrková, Barbora. Problematika násilných a sexuálně motivovaných trestných činů - jejich obětí, pachatelů a forem pomoci . Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Resocializační pedagogika