Mgr. Alena Korábová

Rigorózní práce

Sexuálně násilné trestné činy - vývoj právní úpravy na našem území

Sexually violent crimes - the development of legal regulations in our territory
Anotace:
Rigorózní práce se zabývá právním vývojem sexuálně násilných trestných činů na našem území. Primární zaměření práce tkví v úpravě trestného činu znásilnění a trestného činu pohlavního zneužívání, avšak mimo uvedené se práce na určitých místech zmiňuje také o právní úpravě dalších trestných činů, které se řadily do kategorie sexuální trestné činy. Jedná se zejména například o trestný čin pohlavní-ho …více
Abstract:
The Rigorosum thesis deals with the legal development of sexually violent crimes in our territory. The primary focus of the thesis lies in the regulation of the crime of rape and the crime of sexual abuse, but in addition to the above, in some places the thesis also mentions the legal regulation of other crimes, which fell under the category of sexual crimes. In particular, for example the crime of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2020
  • Oponent: JUDr. Mgr. Martin Cempírek, Ph.D., doc. JUDr. Bc. Jaromír Tauchen, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo