Tomáš Marek

Diplomová práce

Vzdálená správa OS Windows Server

OS Windows Server remote management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací softwarové aplikace pro vzdálenou správu operačních systémů Windows a Windows Server verze 2012 a vyšší s využitím jazyka PowerShell a dalších standardních nástrojů. Práce vymezuje problematiku vzdálené správy a údržby serverů jakožto prvků IT infrastruktury, uvádí klíčovou funkcionalitu systému Windows Server a základní možnosti správy pomocí nástrojů …více
Abstract:
The diploma thesis deals with design and implementation of a software application for remote management of the Windows and Windows Server operating systems 2012 and higher with the PowerShell and other standard tools. The thesis focuses on the problematics of remote management and maintenance of servers as the elements of the IT infrastructure, introduces key functionality of the Windows Server system …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Nulíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika