Bc. Lucie SUCHÁ

Diplomová práce

Simulace ve výuce německého jazyka

Simulation in Teaching of German as a Foreign Language
Abstract:
The bachelor's thesis "Simulation in Teaching of German as a Foreign Language" is divided in a theoretical and practical part. In the theoretical part is defined a Teaching of foreign languages. Thereafter, the social forms are characterized in language teaching and it will be given tips on what stage each social form should be used. In next chapter you will find out interactive education and project …více
Abstract:
V teoretické části je popsané vyučování německého jazyka, interaktivní vyučování, projektové vyučování a simulace. V praktické části je popsána výzkumná metoda (dotazník) a poté je proveden výzkum. Výzkum se týká toho, zda je simulace vužívána ve vyučování německého jazyka
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Krbůšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SUCHÁ, Lucie. Simulace ve výuce německého jazyka. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/