Theses 

Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování - vhodné metody pro výuku přírodních věd na I. stupni ZŠ – Mgr. Jana Jachymiáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jana Jachymiáková

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování - vhodné metody pro výuku přírodních věd na I. stupni ZŠ

Integrated thematic teaching and project teaching - the suitable methods for science teaching at primary school

Anotace: Anotace: Diplomová práce se zabývá integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou jako vhodnými aktivizačními metodami ve výuce přírodovědných předmětů na prvním stupni základního vzdělávání. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a východisek pro tvorbu integrované tematické výuky a projektu. Praktická část obsahuje návrh integrované tematické výuky včetně metodických listů, návrh projektu a ověření integrované tematické výuky v praxi.

Abstract: Annotation: The diploma thesis deals with integrated thematic teaching (instruction) and project teaching as suitable activating methods of science teaching in elementary education. A theoretical part of the diploma thesis deals with definitions of basic terms and starting points for creation of integrated thematic instruction and project. A practical part of the diploma thesis contains a plan of integrated thematic instruction including methodology, a plan of project and verification of integrated thematic instruction in practice.

Klíčová slova: Integrovaná tematická výuka (ITV), projektová výuka, přírodovědné vzdělávání, výuka na I. stupni ZŠ, integrovaná thematic teaching (instruction) (ITI), project teaching, science education, teaching at primary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Jaroslava Olšanská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 03:04, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz