Mgr. Jana Jachymiáková

Diplomová práce

Integrovaná tematická výuka a projektové vyučování - vhodné metody pro výuku přírodních věd na I. stupni ZŠ

Integrated thematic teaching and project teaching - the suitable methods for science teaching at primary school
Anotace:
Anotace: Diplomová práce se zabývá integrovanou tematickou výukou a projektovou výukou jako vhodnými aktivizačními metodami ve výuce přírodovědných předmětů na prvním stupni základního vzdělávání. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů a východisek pro tvorbu integrované tematické výuky a projektu. Praktická část obsahuje návrh integrované tematické výuky včetně metodických listů, návrh …více
Abstract:
Annotation: The diploma thesis deals with integrated thematic teaching (instruction) and project teaching as suitable activating methods of science teaching in elementary education. A theoretical part of the diploma thesis deals with definitions of basic terms and starting points for creation of integrated thematic instruction and project. A practical part of the diploma thesis contains a plan of integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Jaroslava Olšanská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta