Bc. Adam Gold

Bakalářská práce

Básnické divadlo Jiřího Frejky

The Poetic Theatre of Jiri Frejka
Anotace:
Práce se věnuje dílu českého divadelního režiséra Jiřího Frejky v letech 1930 až 1939, kdy působil na scéně Národního divadla. Pokouší se mapovat rozdíl ve Frejkově režijním přístupu k jednotlivým složkám divadelního artefaktu ve studiových divadlech ve dvacátých letech a v Národním divadle v letech třicátých. Dále se pak soustředí na spolupráci tohoto významného režiséra se scénografem Františkem …více
Abstract:
The thesis deals with the works of Jiří Frejka, a Czech theatre director, in the years 1930 - 1939, when he was employed in The National Theatre. The thesis attempts to map the difference in Frejka´s approach as a director to the elements of theatre artefact in studio theatres in the 20´s and in The National Theatre in the 30´s. In addition, it deals with the co-operation of this outstanding director …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Valentová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia