Lívia KUBIŠTOVÁ, DiS.

Bakalářská práce

Nesoutěžní hra jako průvodce v hledání smyslu

Noncompetitive game as a guide through the search for meaning
Anotace:
Tato teoretická bakalářská práce se zabývá hrou a soutěží jako dvěma možnými přístupy člověka k aktivitám. Soustředí se na vztah těchto přístupů ke smyslu aktivity samé. Je naznačena možnost nahlížet soutěž z poměrně nové perpektivy není tu chápána jako opak spolupráce, ale jako protipól hry. Práce vychází především z myšlenek těchto autorů: Johan Huizinga, Roger Caillois, Morton Deutsch, Martin Buber …více
Abstract:
The theoretical bachelor's thesis deals with two possible approaches to human activities play and competition. The work focuses on the relation of both approaches to the perceived meaning of the respective activity. It outlines the possibility to see competition from a rather new perspective not as being contrary to cooperation but rather an antipole of play. The thesis is based on the works written …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBIŠTOVÁ, Lívia. Nesoutěžní hra jako průvodce v hledání smyslu. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Teologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g3hcky g3hcky/2
27. 4. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
27. 4. 2016
Bulanova, L.
28. 4. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.