Václav JANOCH

Bakalářská práce

Nástroj pro grafický popis procesů vývoje software

A tool for graphical description of software development processes
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit gracký nástroj pro správu procesů vývoje software (Aplikaci), založený na datovém modelu SPADe. SPADe je nástroj vyvíjený na Západočeské Univerzitě v Plzi a slouží ke sběru dat z ALM nástrojů, ve kterých dále hledá patterny a anti-patterny. V první části práce jsou sepsány požadavky na aplikaci spolu s analýzou již existujících aplikací pro správu procesů vývoje …více
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to create a graphical tool for administration of the processes of software development, based on SPADe datamodel. SPADe (Software Process Antipatterns Detectror). SPADe is a tool developed at the University of West Bohemia in Pilsen and it is used for data collection pro Application Lifecycle Management tools. It then searches for patterns and anti-patterns in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Pícha

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JANOCH, Václav. Nástroj pro grafický popis procesů vývoje software. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika