Filip Šramko

Master's thesis

The impact of financial transaction tax on market quality: Evidence from France and Italy

Vplyv dane z finančných transakcií na kvalitu trhu: Príklad Francúzska a Talianska
Abstract:
Táto práca skúma dopad dane z finančných transakcií na kvalitu burzového trhu. Pre identifikáciu efektu dane na obchodnú aktivitu a kvalitu trhu sú analyzované dve nedávne zavedenia transakčnej dane vo Francúzsku a Taliansku. Efekty dane sú pozorované v štyroch rozdielnych obdobiach na niekoľkých indikátoroch kvality trhu. V súlade s predchádzajúcou literatúrou sú efekty skúmané pomocou difference …more
Abstract:
This thesis explores the impact of securities transaction tax (STT) on stock market quality. In order to identify the effects of STT on trading activity and market quality two recent STT introductions in France and Italy are analyzed. The effects are observed on panel data in four periods utilizing several trading activity and market quality measures. Following previous literature difference-in-differences …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2015
  • Supervisor: Josef Jílek
  • Reader: Martin Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/46753

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza