Mgr. Marek Pípal, Ph.D.

Disertační práce

Účinky látek a jejich směsí v akvatickém prostředí pro raný vývoj ryb

Effects of compounds and their mixtures in aquatic environment on early development of fish
Anotace:
Environmentální polutanty antropogenního i přírodního původu představují dlouhodobý problém ve vodním prostředí a hodnocení a řešení rizik s nimi spojených závisí na toxikologických datech. Je tu stálý požadavek na další informace a data o nebezpečnosti pro zvyšující se množství látek, zatímco je zároveň tlak na snížení objemu testů toxicity na zvířatech. To vede ke zvýšené míře využívání alternativních …více
Abstract:
The environmental pollutants of anthropogenic and natural origin are an ongoing problem in the aquatic environment and their successful risk management relies on toxicity data. There is a demand for more information and data on the hazards that an increasing number of compounds might pose while there is a strong push to suppress toxicity testing on animals to a minimum. That results in relying more …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 3. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 4. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Hana Kocour Kroupová, Ph.D., doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie

Práce na příbuzné téma