Bc. Martin Zvára

Diplomová práce

Příručka pro instruktory odborného výcviku

The manual for professional training instructors
Anotace:
ZVÁRA, M. Příručka pro instruktory odborného výcviku. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 102 s. Diplomová práce se zabývá problematikou propojení praktického vyučování s odborným výcvikem. V teoretické části jsou vytyčeny změny v českém vzdělávacím systému po roce 1989, které se promítly do učňovského a středního odborného školství a pojmy jako jsou kurikulum, rámcový vzdělávací program …více
Abstract:
ZVÁRA, M. The manual for professional training instructors. Thesis. Brno: Masaryk University. 2016, 102 p. The thesis deals with the issues of the connection of practical training with professional training. In the theoretical part there are set out changes in the Czech educational system after 1989, which were reflected in vocational and secondary vocational education, and concepts such as curriculum …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavla Stejskalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta