Zdeňka Stojaspalová

Bakalářská práce

Kompetence absolventů FD ČVUT v praxi / Competencies of Graduates of the Faculty of Transportation Sciences, CTU in Practice

Anotace:
Cílem této práce je analyzovat, jakými kompetencemi disponují absolventi magisterských oborů fakulty dopravní ČVUT v Praze, zjistit jaké kompetence považují za klíčové pro zaměstnavatele ve svém oboru studia (včetně toho, jak těmito kompetencemi disponují) a tyto zjištěné skutečnosti porovnat s tím, jaké kompetence jsou nyní reálně očekávány v daném sektoru. Pro řešení bylo využito dotazníkové řešení …více
Abstract:
The aim of the thesis is to analyze the competencies of graduate students of the Faculty of Transportation Sciences, CTU in Prague, to find out what competencies they consider to be key to employers in their field of study, and compare these findings with the fact, which competencies are now realistically expected. A questionnaire survey was used for graduates and organizations. The survey found that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/cfwmnh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management