Libor Žák

Bakalářská práce

Územní studie rozvojové zóny v Uherském Hradišti - Jarošově

Territorial study of developing locality in Uherské Hradiště - Jarošov
Anotace:
Cílem bakalářské práce je návrh zástavby rodinnými domy v rozvojové zóně v jihovýchodní části obce. Lokalita se nachází v městské části Uherského Hradiště místní části Jarošov. Územní studie je zpracována s ohledem na urbanistické a technické podmínky v souladu s územním plánem města Uherského Hradiště a využití plochy pro individuální bydlení. Návrh obsahuje dvě varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější …více
Abstract:
The aim of my bachelor thesis is a proposal of the house building in the developing zone on the outskirts of the city. The site itself is located in the city district of UH named Jarošov. The zoning study has been processed with regard to urban and technical conditions and in accordance with the zoning plan of the city of Uherske Hradiste and use of the area for individual housing. The proposal contains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Stanislav Endel

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava