Alžběta Vaclíková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Chráněné bydlení komunitního typu v organizaci VILLA VALLILA

Anotace:
Cílem této práce je popsat sociální službu chráněného bydlení komunitního typu pro lidi s mentálním postižením v organizaci Villa Vallila a specifika chráněného bydlení v této organizaci. Pro přiblížení klientů organizace Villa Vallila definuje práce mentální postižení především v období dospělosti. Věnuje se vývoji přístupu k lidem s mentálním postižením. Představuje stručnou historii sociálních služeb …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the social service of sheltered community-type housing for people with learning disabilities in the organization Villa Vallila and discuss the specifics of sheltered housing in this organization. In order to provide more detailed description of Villa Vallila's clients, the thesis defines learning disabilities, especially in adulthood. It focuses on the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ivana Adámková
  • Oponent: Mgr. Hana Čížková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická