Mgr. Bc. Barbora Dufková

Diplomová práce

Sociální služby sociální rehabilitace a chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením - případová studie

Social services social rehabilitation and sheltered housing for persons with mental disabilities - the case study
Anotace:
Cílem diplomové práce je popsat, jak probíhá služba chráněné bydlení a sociální rehabilitace, analyzovat průběh adaptace klientů na nové prostředí a možnosti jejich rozvoje. Teoretická část je tvořena třemi kapitolami, které se zabývají pojmy mentální postižení, tělesné postižení, autismus a dospělost osob s mentálním postižením. Druhá kapitola se zaměřuje na sociální služby pro osoby s mentálním postižením …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to describe, how works the service sheltered housing and social rehabilitation, to analyze the progress of clients adaptation to the new environment and possibilities for their development. The theoretical part consists of three chapters that deal with concepts of mental disability, physical disability, autism and adult persons with mental disability. The second chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta