Theses 

Hypoteční úvěr na finančním trhu v České republice – Bc. Jiří Rypar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Rypar

Diplomová práce

Hypoteční úvěr na finančním trhu v České republice

Mortgage loan in the financial market of the Czech Republic

Anotace: Diplomová práce „Hypoteční úvěr na finančním trhu v České republice“ se věnuje problematice hypotečního úvěru v regionu České republiky. Začátek diplomové práce je věnován historickému vývoji hypotečního bankovnictví. Práce dále pokračuje charakteristikou hypotečního úvěru a vývojem legislativní úpravy hypoték v ČR. V následující kapitole je popsán novodobý vývoj hypotečních úvěrů v ČR za pomocí statistických dat z let 1995-2014. Práce se poté dotýká i problematiky státní podpory bydlení a hypotečních úvěrů zvlášť, následováno kapitolou refinancování hypotečních úvěrů. Práce je zakončena kapitolami zaměřenými na zkoumání závislosti průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrů a diskuzi nad budoucím vývojem hypotečního trhu.

Abstract: The diploma thesis “Mortgage loan in the financial market of the Czech Republic“ is focused on mortgage lending in region of the Czech Republic. The beginning of the thesis is dedicated to the historical development of the mortgage credits. Thesis continues with characterization of the mortgage credits and the development of the mortgage legislation in the Czech Republic. Next chapter describes development of modern mortgage loans using the statistical data from 1995-2014 period. The diploma thesis also discusses the issue of state aid of housing, especially of mortgage loans and is followed by a chapter on refinancing mortgage credits. The thesis is closed by a chapter on a research of the variables influencing average interest rates on the mortgage loans market and by a discussion about the future of the mortgage market.

Klíčová slova: Hypoteční úvěr, úroková sazba, hypoteční zástavní list, vývoj hypotečního trhu, závislost úrokových sazeb, Eurozóna, predikce budoucího vývoje, mortgage credit, interest rate, mortgage bond, development of a mortgage market, dependence of an interest rates, Euro area, prediction of the future development

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 22:23, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz