Bc. Žaneta HOZOVÁ

Diplomová práce

Využití SOS Chromotestu pro hodnocení antimutagenních účinků látek

The use of SOS Chromotest for the evaluation of antimutagenic effects of substances
Anotace:
V prostředí se nachází mnoho mutagenních látek, které způsobují poškození DNA a mohou vést k rozvoji karcinomu u člověka. Je proto velmi významné studovat látky, které jsou schopny předcházet účinkům mutagenů, nebo jejich účinek co nejvíce zmírnit. Rešeršní část práce je zaměřena na mechanismy působení antimutagenů a charakteristiku vybraných látek s antimutagenním potenciálem. Práce se dále se zabývá …více
Abstract:
In the environment, there are many mutagenic substances that cause DNA damage and can lead to human cancer. It is therefore very important to study substances which are capable of preventing or reducing the effects of mutagens. The research part of the thesis is focused on the effects of antimutagens and selected substances with antimutagenic effects. Furthermore, it deals with SOS Chromotest particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOZOVÁ, Žaneta. Využití SOS Chromotestu pro hodnocení antimutagenních účinků látek. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta