Andrea FIALOVÁ

Bakalářská práce

Uplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.

Application of the Ames test in the evaluation of antimutagenicity of plant extracts.
Anotace:
Bakalářská práce se zaobírá hodnocením antimutagenní aktivity rostlinných extraktů pomocí Amesova testu. Teoretická část se zabývá charakteristikou a biologickými účinky látek extrahovaných z rostlin a jejich prospěšností pro lidské zdraví. Dále se teoretická část zabývá charakterizací a historií Amesova testu, jeho uplatněním v detekci mutagenních a antimutagenních účinků látek. V experimentální části …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the evaluation of antimutagenicity of plant extracts using the Ames test. The theoretical part deals with the biological effects of substances extracted from plants and their benefits for human health. This part also deals with the characterization and history of the Ames test, its use in the detection of mutagenicity and antimutagenicity. In the experimental part, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015
Zveřejnit od: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Andrea. Uplatnění Amesova testu v hodnocení antimutagenity extraktů z rostlin.. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta