Bc. Martin Jaroš

Bakalářská práce

Vzájemná interakce signálních drah Jak/STAT a cyklického adenosin monofosfátu u imunitních buněk

Interaction of the Jak/STAT and cyclic adenosine monophosphate signaling pathways in immune cells
Anotace:
Signální dráha Janusova kináza/signální transduktor a aktivátor transkripce (JAK/STAT) se podílí na regulaci správné imunitní odpovědi organismu. Je regulována cytokiny a pokud není tato regulace správná, zvyšuje se riziko vzniku alergií nebo autoimunitních onemocnění. Cyklický adenosin monofosfát (cAMP) je důležitým druhým poslem pro mnohé procesy v lidském organismu. Vzniká v buňce po aktivaci adenylátcykláz …více
Abstract:
Janus kinase/signal transducer and activator of transcription (JAK/STAT) signaling pathway is taking part in regulation of imunne responses. It is regulated by cytokines and when the regulation is not correct, chance for developing of alergies or autoimunne diseases is incresing. Cyclic adenosin monophosphate (cAMP) is importnat second messenger for a lot of processes in human organism. In cells it …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Drápela

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma