Mgr. Adolf Koudelka, Ph.D.

Disertační práce

Identifikace patologických procesů spojených s cévním zánětem a možnosti jejich léčby

Identification and possible treatment of pathological processes associated with vascular inflammation
Anotace:
Existuje obrovské množství důkazů, že cévní zánět hraje rozhodující roli v rozvoji kardiovaskulárních onemocnění. Tato pozitivní zpětná vazba mezi pro-zánětlivými imunitními buňkami a buňkami cévní stěny vede až k rozvoji patologických stavů, jako plicní hypertenze (PH) a ateroskleróza, jejichž důsledkem je zvýšení rizika srdečního selhání nebo cévní mozkové příhody. Jedním z prediktorů mortality u …více
Abstract:
There is tremendous amount of evidence that vascular inflammation plays a critical role in the development of cardiovascular diseases. This positive feedback loop between pro-inflammatory immune cells and vascular wall cells lead to the development of pathologies, such as pulmonary hypertension (PH) and atherosclerosis, resulting in increased risk of heart failure or stroke. One of the predictors of …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Pekarová, Ph.D.
  • Oponent: Juan Santibanez, Ph.D., prof. Ing. Jan Vacek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta