Bc. Eva KOŤAROVÁ

Diplomová práce

Gramatické časy vyjadřující budoucnost v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ

Grammatical tenses expressing future in textbooks of English for lower secondary schools
Anotace:
Diplomová práce se zabývá gramatickými strukturami vyjadřujícími budoucnost v sériích učebnic anglického jazyka. Tato práce je rozdělena na dvě části teoretickou a empirickou, přičemž větší důraz je kladen na část empirickou. V teoretické části je definována gramatika a vymezeny jednotlivé druhy gramatiky s důrazem na gramatiku vědeckou a pedagogickou. Stručně se věnujeme cílům gramatiky ve výuce cizího …více
Abstract:
This diploma thesis deals with grammatical structures expressing future, which are presented in series of English language textbooks. This thesis is divided into two parts a theoretical and an empirical one. Emphasis is given on the empirical part. There is defined grammar and particular types of grammar are also described in theoretical part. There is focus especially on the linguistic and pedagogical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PhDr. Lucie Betáková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOŤAROVÁ, Eva. Gramatické časy vyjadřující budoucnost v učebnicích anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g55aqn g55aqn/2
14. 7. 2017
Složky
Soubory
Bulanova, L.
15. 7. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.