Bc. Petr Fena

Bakalářská práce

Příčiny konfliktu mezi indickou vládou a hnutím nakšalitů

Causes of conflict between Indian government and Naxalite movement
Anotace:
Tato bakalářská práce nese název „Příčiny konfliktu mezi indickou vládou a hnutím nakšalitů“. Problém, který nakšalitské hnutí pro indický stát znamená, existuje již od konce 60. let 20. století. K analýze ozbrojeného konfliktu je využita typologie příčin vnitřního konfliktu M. E. Browna. Na základě výzkumu byla identifikována dominantní socioekonomická a částečně etnická příčina konfliktu.
Abstract:
This thesis is called „Causes of conflict between Indian government and Naxalite movement“. The problem of the Naxalite movement has been existing in India since late 1960s. The conflict is analyzed in reference to M.E. Brown’s underlying causes of internal conflict. Based on the research socioeconomic and ethnic factors caused outbreak of the conflict.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bronislav Jaroš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia