Bc. Lucie Demelová

Bakalářská práce

Smrt ve finských příslovích

Death in Finnish Proverbs
Anotace:
Tématem práce je motiv smrti ve finských příslovích. Práce obsahuje úvod do finského folkloru, zvyků a rituálů spojených se smrtí a přehled vybraných přísloví s touto tématikou. Cílem je analyzovat tato přísloví a zjistit, jaký byl pohled starých Finů na smrt a umírání.
Abstract:
The topic of this thesis is death in Finnish proverbs. The thesis contains an introduction into the Finnish folklore, customs and rituals connected with death and a list of chosen proverbs on this topic. The aim is to analyse these proverbs and to find out what was the perspective of the old Finns on death and dying.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 7. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kovář, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Baltistika

Práce na příbuzné téma