Karolína ČEJKOVÁ

Bakalářská práce

Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich užití

Structural Funds of the European Union and possibilities of their applications
Anotace:
Programové období 2007 2013 bylo pro Českou republiku zkouškou, jak efektivně dokáže využít strukturální fondy Evropské unie. Projekty se však potýkaly jak s neznalostí příjemců dotace, tak s korupčním prostředím. České republice hrozilo nedočerpání fondů a muselo se přistoupit k prodloužení programového období. Cílem této práce je analyzovat a zhodnotit vynaložené prostředky v rámci konkrétního projektu …více
Abstract:
Programming period 2007 - 2013 was for the Czech Republic a test how effectively is able to use EU structural funds. However, projects were faced with ignorance of grant's recipients and a corrupt environment. The Czech Republic was threatened by non-drawing funds and this led to the extension of programming period. The Aim of this Thesis is to analyse and evaluate the resources spent within a specific …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČEJKOVÁ, Karolína. Strukturální fondy Evropské unie a možnosti jejich užití. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická