Jana Frühbauerová

Diplomová práce

Segmentace spotřebitelů podle vztahu ke značce

Segmenting customers according to their brand preferences
Anotace:
Značka v posledních letech zaujímá stále dominantnější postavení nejen na trzích, ale i v myslích spotřebitelů a každý vnímá její intenzitu různě. Hlavním cílem diplomové práce je odkrýt, poznat a popsat tržní segmenty spotřebitelů, podle toho, jak jsou více či méně ovlivňováni značkou. Nejprve je provedena segmentace v softwarovém programu Data Analyzer za pomoci dat z projektu MML-TGI. Do tohoto …více
Abstract:
Recently, brands are getting more and more dominant, not only in the market, but also customers have started to feel different about them. The aim of the thesis is to find out, who is interested in brands and then to learn as much as possible about those. At first, there has been segmenting in software program Data Analyzer using the MML-TGI data. Several relating parameters have been chosen to that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Václav Stříteský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/35967

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management