Julie Horáková

Diplomová práce

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Wine Market

Intergenerational Analysis of Consumer Behaviour on the Wine Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá mezigenerační analýzou spotřebitelského chování na trhu s vínem v České Republice a v Německu. Cílem práce je odhalení rozdílů mezi spotřebním chováním Generace Y a Generace X při konzumaci vína a srovnání spotřebitelského chování v obou zkoumaných zemích. V úvodní části práce jsou popsána teoretická východiska spotřebitelského chování a analýza trhu s vínem v obou zkoumaných …více
Abstract:
The diploma thesis deals with intergenerational analysis of consumer behaviour on the wine market in the Czech Republic and in Germany. The goal of the thesis is to reveal the differences between the consumer behavior of the Generation Y and the Generation X in terms of wine consumption and comparison of the consumer behavior in both examined countries. In the first part of the thesis the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Petr Jonák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava