Theses 

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu – Bc. Zuzana Báčová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Zuzana Báčová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Medical rehabilitation plan and process for patient after total hip arthroplasty

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje problematice implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu a zvláště pak následné léčebné rehabilitaci. Je rozdělena na tři hlavní části. Obecná část se zabývá anatomií kyčelního kloubu, endoprotetikou, indikacemi k totální endoprotéze kyčle a možnými komplikacemi. Speciální část se zaměřuje na léčebnou rehabilitaci po totální náhradě kyčelního kloubu v krátkodobém i dlouhodobém programu. V praktické části jsou popsána konkrétní fyzioterapeutická a rehabilitační vyšetření a léčba u pacientky po operaci totální endoprotézy kyčle, které jsem v rámci své bakalářské práce s pacientkou provedla.

Abstract: This bachelor thesis deals with the issue of implantation of total hip arthroplasty and especially with the subsequent medical rehabilitation. It is divided into three main parts. The general part deals with the anatomy of the hip joint, endoprotetics, indications for total hip arthroplasty and possible complications. The special part focuses on medical rehabilitation after total hip replacement in the short and long term. The practical part describes the specific physiotherapy and rehabilitation examinations and treatment of the patient after total hip arthroplasty surgery which I performed within my bachelor thesis with the patient.

Klíčová slova: totální endoprotéza, kyčelní kloub, léčebná rehabilitace, fyzioterapeut

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Ludmila Fiedlerová
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 02:30, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz