Bc. Zuzana Báčová

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u pacienta po totální endoprotéze kyčelního kloubu

Medical rehabilitation plan and process for patient after total hip arthroplasty
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje problematice implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu a zvláště pak následné léčebné rehabilitaci. Je rozdělena na tři hlavní části. Obecná část se zabývá anatomií kyčelního kloubu, endoprotetikou, indikacemi k totální endoprotéze kyčle a možnými komplikacemi. Speciální část se zaměřuje na léčebnou rehabilitaci po totální náhradě kyčelního kloubu v krátkodobém …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of implantation of total hip arthroplasty and especially with the subsequent medical rehabilitation. It is divided into three main parts. The general part deals with the anatomy of the hip joint, endoprotetics, indications for total hip arthroplasty and possible complications. The special part focuses on medical rehabilitation after total hip replacement in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: MUDr. Ludmila Fiedlerová
  • Oponent: MUDr. Vítězslav Ruber, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta