Ing. Vladislav Studnička

Diplomová práce

Posouzení a návrh změn organizace dopravy na křižovatce ulic Dašická a Štrossova v Pardubicích

Assessment and Proposal Changes of the Transport Organization at the Intersection of Streets Dašická and Štrossova in Pardubice
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou organizace dopravy na jedné z problémových křižovatek v Pardubicích. Řešená křižovatka "U kostelíčka" patří mezi křižovatky s vysokou intenzitou dopravy a nepříliš vhodným řešením organizace dopravy. Cílem této práce je analyzovat stávající stav a na základě této analýzy vypracovat možné návrhy změn organizace dopravy na vybrané křižovatce.
Abstract:
This thesis solves the transport organization issue on one of the problematic intersection in the city of Pardubice. The intersection "U kostelíčka" belongs among the most intensive intersection of all in the city and there is also an inconvenient organization of transport. The goal of this work is current state analyzing and work out changes of transport on the selected intersection based on the analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Studnička, Vladislav. Posouzení a návrh změn organizace dopravy na křižovatce ulic Dašická a Štrossova v Pardubicích. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera