Bc. Daniel Lawrence Schneiter

Master's thesis

The Republican and Democratic Party Presidential Primaries and Caucuses

The Republican and Democratic Party Presidential Primaries and Caucuses
Abstract:
Nominační volební proces pro prezidentské kandidáty v Americe má svoje kořeny sahající až k době založení země. Evoluce tohoto procesu je popsána v první části práce. Užitím historie primárního procesu v kontextu roku 2016 zahrnuje republikánské a demokratické kandidáty a jiné důležité události vztahující se k volebnímu systému. Poslední část analyzuje voliče a a jejich vliv na volby 2016.
Abstract:
The nominating process for presidential candidates in America has roots going back to the founding of the country. The evolution of this process is described in the first part of the thesis. Using the history of the primary process as context, the 2016 Republican and Democratic primaries are chronicled including the candidates and the important events. The final part analyzes partisan trends in the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2017
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.
  • Reader: M.A. Michael George

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language (eng.)

Theses on a related topic