Bc. Barbora Ficbauerová

Diplomová práce

Online sociální sítě jako prostředek komunikace tiskových mluvčích organizací integrovaného záchranného systému

Social networking sites as communication tools for press officers of integrated rescue system organizations
Anotace:
Diplomová práce se zabývá online sociálními sítěmi v práci tiskových mluvčích IZS v České republice. Cílem práce je na základě tematické analýzy 14 rozhovorů s tiskovými mluvčími HZS a ZZS objasnit, jak pracují vybraní mluvčí s online sociálními sítěmi. Tiskoví mluvčí IZS obvykle obstarávají komunikaci s novináři i s veřejností, takže do jejich kompetencí spadají i online sociální sítě. Všichni dotázaní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to find out how selected integrated rescue system (IRS) press officers from the Czech Republic work with social media within their work. The research is based on a thematic analysis of 14 qualitative interviews with press officers of fire departments and emergency medical services. These press officers are often in charge of communication with journalists and the public, so …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mediální studia a žurnalistika / Mediální výzkum a analytika