Bc. Aleš PECKA

Master's thesis

Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací

Finite volume methods for radiative heat transfer problems
Abstract:
The equation of radiative transfer describes the transfer of energy in the form of electromagnetic radiation through absorbing, emitting and scattering medium. First of all, a derivation of the equation along with a description of the related physical processes is provided. The equation of radiative transfer is a space-time-direction-dependent integro-differential equation. In this thesis, both space …viac
Abstract:
Transportní rovnice elektromagnetického záření popisuje přenos elektromagnetické energie médiem, které záření absorbuje, rozptyluje a samo i vyzařuje. Nejdříve jsou v této práci popsány tři zmíněné vlastnosti média a následně odvozena transportní rovnice elektromagnetického záření. Tato rovnice je integro-diferenciální rovnicí s neznámou, která závisí na prostorové, časové i směrové proměnné. V této …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Marek Brandner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PECKA, Aleš. Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/