Bc. Kristýna Kastenová

Diplomová práce

Uplatnění psychologie v marketingu

The application of psychology in marketing
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na specifické téma, kterým je obsah a grafická část webové stránky a na způsob jakým působí na uživatele z psychologického hlediska. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část představuje základ zabývající se psychologií, marketingem a také tvorbou efektivního obsahu pro webovou stránku., tak aby byla uživatelsky příjemná a podněcovala …více
Abstract:
This thesis is dedicated to a research of website text and graphic content from a psychology point of view. The thesis is separated into three parts, theoretical one, analytical one and proposal one. The theoretical one presents a basic psychology and marketing approaches and also some basic parts related to a content creation of websites, so it will be user friendly and invokes buying stuff. Next …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze