Bc. Bohuslava Chlupová, DiS.

Bakalářská práce

Starobní důchod zaměstnance a živnostníka - komparativní studie

Retirement Pension of Employee and Self-Employed - Comparative study
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je analýza výpočtu starobního důchodu, dávky poskytované z I. pilíře důchodového systému v České republice. Účelem práce je analýza dávkové formule starobního důchodu, včetně její právní úpravy. Dále na modelovém příkladu porovnat výši budoucího starobního důchodu zaměstnance a živnostníka dle zvoleného kritéria, kterým je průměrná mzda v České republice. Cílem práce je na …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is an analysis of the old-age pension, which is a social benefit provided in the Czech Republic by the 1st pillar of the pension system. The purpose of this thesis is to analyze the calculation of the old-age pension and its legislation. Another purpose is to compare the amount of the old-age pension given to an employee and a self-employed person based on the selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Jan Horecký, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta