Jaroslav Musil

Diplomová práce

Vysokorychlostní železnice ve Francii se zaměřením na nízkonákladové společnosti

High-speed rail in France within the scope of low cost railway companies
Anotace:
Diplomová práce se vČnuje vývoji vysokorychlostní železnice ve Francii se zaměřením na nízkonákladové společnosti. Teoretická část se zaměřuje na proces vzniku a vývoje železnic ve Francii od počátku 19. století. Dále rozebírá důvody vedoucí ke vzniku vysokorychlostní železnice a jednotlivých tras, a také organizační strukturu společnosti SNCF. V analytické části se věnuje rozboru zkoumaných typů doprav …více
Abstract:
The Master Thesis focuses on development of high-speed rail in France within the scope of low-cost rail companies. The theoretical part describes the process of formation and development of French railways since the beginning of 19th century. It also discusses reasons leading to the creation of high-speed rail and different rail routes and also organizational structure of the company SNCF. Within analytical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Lubomír Zelený
  • Oponent: Jiří Cveček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51481