Bc. Lucia Binó, Ph.D.

Diplomová práce

Exprese a aktivita enzymů podílejících se na regulaci redoxního stavu embryonálních buněk během jejich diferenciace

Expression and activity of enzymes involved in regulation of embryonal cell redox status during cell differentiation
Abstract:
Fluctuations of cell redox state significantly influence physiology of the cells, including modulation of their differentiation. Reactive oxygen species (ROS), which are now well accepted as important mediators of cell functions regulation and intracellular signal transport, play a key role. Expression, activity and regulation of enzymes responsible for ROS production during embryonic stem cells differentiation …více
Abstract:
Zmeny redoxného stavu buniek výrazne ovplyvňujú fyziológiu buniek, vrátane modulácie ich diferenciácie. Kľúčovú úlohu hrajú intracelulárne produkované reaktívne matabolity kyslíku (reactive oxygen species - ROS), ktoré sú v súčasnosti považované za dôležité mediátory v regulácii bunkových funkcií a prenose intracelulárneho signálu. Expresia, aktivita a regulácia enzýmov zodpovedných za produkciu ROS …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lukáš Kubala, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta