Bc. Tereza Pokorná

Diplomová práce

Komparace implementace eHealth v České republice a na Slovensku v kontextu doporučení EU

The comparison of the eHealth implementation in Czech republic and in the Slovakai in the context of the EU recommendation
Anotace:
Cílem diplomové práce Komparace implementace eHealth v České republice a na Slovensku v kontextu doporučení EU je analýza pokroku v implementaci eHealth na základě vybraných hodnotících kritérií s cílem zodpovědět následující výzkumnou otázku: Ve které z obou sledovaných zemí je stav implementace eHealth uspokojivější? Tuto otázku autorka zodpovídá na základě těchto hodnotících kritérií: Legislativní …více
Abstract:
The purchase of this master thesis - The comparison of the eHealth implementation in Czech republic and in the Slovakai in the context of the EU recommendation - is the analysis of the progress in the eHealth implementation on the basis of the selected evaulating criterions. The aim is to answer the following research question: In which of the following countries is the eHealth implementation more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia