Milan BÉDI

Diplomová práce

Regionální disparity na trhu práce v Libereckém kraji

Regional disparities in the labour market in the Liberec region
Anotace:
Diplomová práce na téma "Regionální disparity na trhu práce v Libereckém kraji" se zabývá problematikou vývoje trhu práce v Libereckém kraji. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se věnuje základním pojmům, které se vážou k trhu práce. V praktické části je analyzována situace na trhu práce v Libereckém kraji a jeho okresech od roku 2000 do současnosti. Analyzovány …více
Abstract:
The diploma thesis "Regional disparities in the labor market in The Liberec region" deals with the development of the labor market in The Liberec region. The thesis is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part of the thesis deals with the basic concepts that are related to the labor market. The practical part analyzes the labor market situation in the Liberec region and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÉDI, Milan. Regionální disparity na trhu práce v Libereckém kraji. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa