Theses 

Vznik a vývoj české krajní pravice - Neonacismus – Bc. David Diessner

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Diessner

Diplomová práce

Vznik a vývoj české krajní pravice - Neonacismus

The origin and development of Czech extreme right - Neonazism

Anotace: Cílem diplomové práce, je popsat vznik a vývoj krajně pravicových skupin, které působily nebo ještě působí v České republice. Zaměření práce na neonacistické skupiny vedlo k vyloučení krajně pravicových skupin stavících na ideologii neofašistické a pravicových populistů. O to více umožňovala situace zaměřit se na skupiny neonacistické. Práce je orientována na období po roce 1989, kdy krajně pravicové subjekty v České republice, zaznamenaly velký boom. Součástí práce, je vysvětlení základních pojmů a původu některých termínů, bez nichž by nebylo snadné problematice porozumět. Dále jsou v práci vysvětleny ideologie, které myšlenkově vedou krajně pravicové subjekty. Své místo má v práci také předpokládaný vývoj na neonacistické scéně do budoucna. V závěru práce jsou nastíněna doporučení pro bezpečnost společnosti, při předcházení trestné činnosti neonacistických subjektů.

Abstract: The aim of this thesis is to describe the origin and development of far-right groups that operated or still operate in the Czech Republic. Focusing the dissertation on the neo-Nazi group led to the exclusion of far-right groups, which built upon the ideology of neofascism and right-wing populists. Therefore a figger time then allowed the dissertation to focus on the period after 1989, when the far-right parties in the Czech Republic were booming. The basic concepts and the origin of some terms are used as part of the thesis. Without ithese it would not be easy to understand the whole issue. Furthermore, the thesis explains the ideologies that lead far-right parties. Forseeable development of the neo-Nazi scene in the future has alsogot its place here. The conclusion outlines recommendations for society's security when crime prevention takes place in neo-Nazi organizations.

Klíčová slova: Neonacismus, nacismus, neofašismus, fašismus, krajní pravice, krajní levice, extremismus, rasismus, antisemitismus, princip vůdcovství, Neonazism, nazism, neofascism, fascism, extreme right, extreme left, extremism, racism, anti-semitism, principle of leadership

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 08:53, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz