Tomáš MARTINÁK, DiS.

Diplomová práce

Zajištění a vymáhání daní dle daňového řádu

Security and enforcement of taxes by tax regulations
Anotace:
Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na zajištění a vymáhání daňových nedoplatků správcem daně podle daňového řádu a na daňovou exekuci. V úvodu se zabývám historií správy daní. V následující kapitole popisuji zásady daňového řízení jak ve vztahu k zajištění daní, tak i jejich vymáhání a exekuci. Krátce se věnuji formám zajištění daní a institutu ručení. Vysvětlujícím způsobem popisuji druhy daňových …více
Abstract:
In my thesis I focused on obtaining and recovering of tax arrears by tax administrator according to the tax code and tax execution. The introduction deals with the history of tax administration. The following chapter describes the principles of fiscal management in relation to providing taxes, their recovering and execution. Briefly I deal with the forms of obtaining taxes and institute of liability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012
Zveřejnit od: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Mgr. Lenka Veselá

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARTINÁK, Tomáš. Zajištění a vymáhání daní dle daňového řádu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses g88wel g88wel/2
12. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.