Mgr. Denisa Denglerová, Ph.D.

Rigorózní práce

Alternativní přístupy k tvorbě a interpretaci psychologických testů (teze disertační práce)

Alternative Approaches to the Preparation and Interpretation of Tests in Psychology
Anotace:
Tato práce se zabývá dvěma alternativními psychometrickými teoriemi. Jedná se o teorii vědomostního prostoru a teorii odpovědi na položku, které nejsou v české psychologii příliš rozšířeny. Teoretické část práce tyto teorie definuje a pokouší se o jejich vzájemné kritické srovnání. V empirické části práce se zaměřuji na KST a provádím v tomto kontextu analýzy dvou testů – inteligenčního testu BOMAT …více
Abstract:
This doctoral thesis focuses on two alternative psychometrical theories: Knowledge Space Theory (KST) and Item Response Theory (IRT), which are not very common in the Czech psychology. The theoretical part of this work defines these theories and tries to offer their critical comparison. The empirical part treats the KST and in this context provides analysis of two tests: test of intelligence BOMAT …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 11. 2007

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Psychologie / Psychologie