Bc. Jakub Čuhel

Diplomová práce

Pokročilé metody síťové analýzy pro modelování svozu odpadu

Advanced methods of network analysis of waste collection modelling
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi síťových analýz v modelování svozu odpadu pro území velkého měřítka. Podává stručné informace o algoritmech síťové analýzy vybraných komerčních i nekomerčních softwarů. Jsou zde popsány a zhodnoceny metody a přístupy vybraných autorů dostupné odborné literatury. Pro území města Jihlavy byl vytvořen síťový model, na který byl aplikován navržený algoritmus. Výsledky …více
Abstract:
This diploma thesis deals with modelling of waste collection by network analysis for the large-scale area. It gives brief information about network analysis algorithms of selected commercial and non-commercial software. There are described and evaluated methods and approaches of selected authors of available literature. For the territory of Jihlava the network dataset has been created network dataset …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika