Bc. Michaela Doleželová

Diplomová práce

Obraz kolektivizace ve vybraných titulech regionálního tisku na Hané, Slovácku a Valašsku v letech 1950–1953

Media Image of Collectivization in Selected Regional Press Titles from the Regions of Haná, Slovácko and Wallachia in 1950–1953
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se věnuje mediálnímu obrazu kolektivizace v Československu ve vybraných titulech regionálního tisku na Hané, Slovácku a Valašsku v letech 1950–1953. Cílem práce je definovat, popsat a analyzovat nástroje a mechanismy, jejichž prostřednictvím byl mediální obraz kolektivizace v regionálních týdenících Jiskra okresu Kroměříž, Jiskra: Vesnické noviny okresu uherskohradišťského …více
Abstract:
The submitted diploma thesis focuses on the media representation of collectivization in Czechoslovaia in selected regional press titles from Regions of Haná, Slovácko and Wallachia in 1950–1953. The aim of this thesis is to define, describe and analyze tools and mechanisms, which were used to create the media representation of collectivization in regional weekly newspapers Jiskra okresu Kroměříž, Jiskra …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií