Bc. Jana Minářová

Bachelor's thesis

Amblyopie – srovnání různých metod pleoptické léčby

Amblyopia - comparison of various pleoptic treatment methods
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou amblyopie a metodami její léčby. Po úvodu je popsán fyziologický a patologický vývoj zrakových funkcí a binokulárního vidění se zaměřením na útlum a amblyopii. Další kapitola je věnována vyšetření zrakových funkcí, které je při diagnostikování amblyopie nezbytné. Nejobsáhlejší kapitola pojednává o léčbě amblyopie. Nejprve je zde zmíněna historie léčby, dále je v kapitole …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with problems of amblyopia and its treatment. There is described physiological and pathological development of visual functions and a binocular vision focusing on suppression and amblyopia. Next chapter is devoted to an examination of visual functions which is necessary in diagnosing amblyopia. The most comprehensive chapter discusses the treatment of amblyopia. Firstly, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2013
  • Supervisor: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc.
  • Reader: MUDr. Inka Krejčířová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Optics and Optometry