Mgr. Magda Vodičková

Bachelor's thesis

Detekce interakce onkogenních forem p53 s nekanonickými strukturami DNA

Detection of oncogenic p53 interaction with non-B DNA structures
Anotácia:
Mutace v genu TP53 jsou spojeny se ztrátou vlastností typických pro standardní protein a u mnohých typů mutantů dokonce se vznikem onkogenního potenciálu. Pro funkci proteinu p53 jsou důležité jeho sekvenčně specifické a strukturně selektivní interakce s DNA. Interakce sekvenčně specifická hraje významnou úlohu při aktivaci transkripce jiných regulačních bílkovin. Schopnost proteinu p53 selektivně …viac
Abstract:
Mutations in TP53 are associated with loss of typical characteristics for the standard protein and many mutant form even with the emergence of oncogenic potential. For p53 function sequence-specific and structure-selective interaction with DNA are important. Sequence-specific interaction plays a crucial role in activating transcription of other regulatory proteins. The ability of p53 to selectively …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedúci: Mgr. Marie Brázdová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta