Bc. Jakub Kára

Diplomová práce

Postmoderní fikce v české literatuře

Postmodernist Fiction in Czech Literature
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na postmoderní fikci v české literatuře. Aplikuje teorii Briana McHalea o ontologické dominantě postmoderní fikce na českou postmoderní prózu. Hlavními tématy práce jsou vztah historie a fikce, intertextualita a prvky fantastické a vědecko-fantastické literatury v české postmoderní literatuře. V závěru práce se nachází analýza jednotlivých postupů postmoderny (tj. mazání, mámení …více
Abstract:
The work focuses on a postmodern fiction in Czech literature. It follows Brian McHale's theory about postmodern fiction and ontological dominant of postmodern fiction. The main themes are intertextuality, relationship between history and fiction, fantasy and sci-fi in postmodern fiction. It analyzes methods of foregrounding ontological dimension of a text (e.g. erasure, strange loops, trompe-l'œil …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk a literatura