Bc. Monika Štorková, DiS.

Diplomová práce

Komparace přístupů PR na centrální úrovni a lokální úrovni v nadnárodní společnosti

Comparison of approaches towards PR at national and local levels in multinational company
Anotace:
Práce je věnována komparaci přístupů PR na centrální úrovni a lokální úrovni v nadnárodní společnosti. Jejím cílem je snaha osvětlit význam a přínos technik public relations pro výrobní společnosti a konkrétněji se zabývá odlišným využitím nástrojů public relations na rozdílných úrovních nadnárodní společnosti. V praktické části jsou rozebrány přístupy k PR na centrální a lokální úrovni ve vybrané …více
Abstract:
The thesis is devoted to a comparison of different approaches to PR at the central level and the local level in multinational company. Aim of this thesis is to explain the importance and benefits of public relations techniques for manufacturing companies. This thesis also deals with the different use of tools of public relations at different levels in multinational company thoroughly. Different approaches …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Michaela Svitáková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace